Review of Community Arrangements

LOCAL DEMOCRACY AND BOUNDARY COMMISSION FOR WALES

LOCAL GOVERNMENT (DEMOCRACY) (WALES) ACT 2013

REVIEW OF COMMUNITY ARRANGEMENTS FOR THE VALE OF GLAMORGAN

The Local Democracy and Boundary Commission for Wales are about to conduct a review of the community arrangements for the Vale of Glamorgan.  Among the matters the Commission will consider are the boundaries of the current community and community wards of and any consequential changes required to the electoral arrangements of those communities.

Before they begin to formulate their draft proposals, the Commission invite any person or body having an interest in the review to send their initial comments via email to: consultations@boundaries.wales, or  in writing to: The Chief Executive, Local Democracy and Boundary Commission for Wales, Hastings House, Fitzalan Court, CARDIFF, CF24 0BL between 01 February 2023 and 28 March 2023. 

Further information about the review and the work of the Commission can be found on the Commission’s website: www.ldbc.gov.wales.

Please note that the comments received will be published, however personal information will be redacted. 

                                                                        Shereen Williams

                                                                        Chief Executive

COMISIWN FFINIAU A DEMOCRATIAETH LEOL CYMRU

DEDDF LLYWODRAETH LEOL (DEMOCRATIAETH) (CYMRU) 2013

AROLWG O’R TREFNIADAU CYMUNEDOL AR GYFER

BRO MORGANNWG

Mae’r Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru ar fin cynnal arolwg o’r trefniadau cymunedol ar gyfer Bro Morgannwg. Ymhlith y materion y bydd y Comisiwn yn eu hystyried bydd ffiniau presenol y gymunedau a wardiau gymunedol ac unrhyw newidiau canlyniadol sydd eu hangen I drefniadau etholiadol y cymunedau yna.

Cyn dechrau llunio eu cynigion drafft, mae’r Comisiwn yn estyn gwahoddiad i unrhyw berson neu gorff sydd â diddordeb yn yr arolwg i anfon eu sylwadau cychwynnol nail ai drwy e-bost i: ymgynghoriadau@ffiniau.cymru neu yn ysgrifenedig at: Yr Prif Weithredwr, Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru, Tŷ  Hastings, Llys Ffitsalan, CAERDYDD, CF24 0BL rhwng 01 Chwefror 2023 a  28 Mawrth 2023.

Gellir cael mwy o wybodaeth am yr arolwg a gwaith y Comisiwn ar wefan y Comisiwn: www.cffdl.llyw.cymru.

Sylwch y bydd y sylwadau a dderbynnir yn cael eu cyhoeddi, fodd bynnag bydd gwybodaeth bersonol yn cael ei golygu.

                                                                        Shereen Williams

                                                                        Prif Weithredwr

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.